Аделина Стефанова – управляващ съдружник

Аделина Стефанова е управлящ съдружник в AVS Agency и съдружник в ERP Academy. Съчетава дейстостта си в сферата на връзките в обществеността и рекламата с работата по организацията на учебния процес на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“, както и различни курсове в областта на ERP системите, бизнес софтуера и информационните технологии.

Има интереси в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.  Към настоящия момент има опит в областта на връзките с обществеността, маркетинга и организацията на събития, свързани с тази сфера. Аделина е и пряко заета с подбора на студентите на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“, оказване на съдействие по време на учебния процес на студенти и преподаватели.

Аделина е редактор на „Методическо ръководство за работа с ERP система“ с автор доц. д-р Наталия Футекова (ISBN 978-619-188-228-1). Разработеното ръководство е предназначено за студенти, специалност „Бизнес софтуер и ERP решения“ на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), „Бизнес информатика“ на Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, както и за студенти от висши учебни заведния, изучаващи икономически дисциплини. Създадените примери и упражнения са пресъздадени в ERP системата EnterpriseOne и имат за цел студентите да придобият сериозни практически знания, докосвайки се до реална ERP система.

Аделина участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е съорганизатор на класацията „Новатори в образованието“ през 2017 г. и 2018 г. През 2018г. е куратор на TEDxVUZF – събитие, организирано под официален лиценз, предоставен от световноизвестната американска  организация TED.

Аделина Стефанова има магистърска степен по „Бизнес анализ и ERP решения“ от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), фокусирана върху изучаването на някои от най-перспективните сфери на бизнес софтуера като системите от клас ERP, CRM, BPM, бизнес анализите и управлението на големи масиви от данни, обединените комуникации (unified communications), мобилните приложения, Internet of Things (Интернет на нещата), бизнес комуникациите и други. Бакалавърската й степен е от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където завършва специалността „Библиотечно-информационни науки“.

 

Цвети Георгиева
PR Partner, Freelancer
Недко Минков
Web & Design, Freelancer
Теди Грозданов
Моден фотограф, Freelancer
Виктория Сиракова
Фотограф, Freelancer
Лео Кирилов
Фотограф, Freelancer