Проучвания и подготовка

• Проучване на нуждите на клиента от PR услуги
• Планиране на кампании
• Подготовка за публични изяви
• Консултиране по текущи въпроси

Връзки с медиите

• Организиране на пресконференции, брифинги, презентации, лекции, семинари
• Управление на контакти с медиите
• Осигуряване на PR публикации и медийни изяви

Медиа мониторинг

• Проследяване на материали в националните и регионалните медии по предварително зададена тема
• Изготвяне на PR отчет

Корпоративни комуникации

• Изработване на цялостни комуникационни стратегии
• Вътрешнофирмени комуникации: създаване на корпоративна мисия, визия, ценности, информационни бюлетини

Продуктов PR

• Създаване на комуникационна стратегия за налагане на продукта
• Организация и провеждане на промоции и рекламни кампании
• Организиране и провеждане на информационни кампании чрез използването на най-подходящите комуникационни канали

Персонален PR

• Изработване и изпълнение на имиджови стратегии