Образователната организация ERP Academy и консултантската компания bTalks Agile стартират партньорство, обединявайки усилията си да създадат съвместни иновативни обучения и специализирани събития, давайки висока добавена стойност на всички, които имат интерес да  учат и да се развиват в условията на динамична и постоянно изискваща адаптация бизнес среда.

ERP Academy е иновативен проект, който има за цел да подпомага бизнеса и образованието в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса и все по-голямата икономическа глобализация. Основен фокус на ERP Academy към момента е образованието в областта на бизнес софтуера и платформите за управление на бизнеса от най-висок клас. Партньори на ERP Academy са водещи технологични компании и фирми от бранша на бизнес софтуера, както и експерти от български и международни компании с дългогодишен практически опит в бизнеса, обученията и академичните среди.

bTalks Agile е консултантска компания, която ефективно съдейства на компании, екипи и отделни служители да подобрят процесите и работната си среда чрез Agile coaching, обучения и консултантски услуги. Мисията на компанията е да помага на организациите при дефинирането на процесите и прилагането на подходящи Agile практики с фокус върху постигане на дългосрочен успех и удовлетворение на екипа, чрез персонализиран подход в съответствие с конкретната визия и нужди на организацията вместо с традиционни рамки и подходи.

В началото на следващата година ERP Academy и bTalks  Agile ще реализират първото си съвместно събитие в София.

Повече за ERP Academy

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии. Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие. Все повече компании от този бранш започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес, което е и причината за основаването на ERP Academy, имаща за цел да разпространява глобално ERP знанието.

ERP Academy създаде и първата в България и една от малкото в Европа магистърска програма с фокус върху ERP системите, в която студентите имат възможност да учат от водещи експерти от бизнеса, както и да работят по казуси с различни решения от клас ERP. Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е създадена в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), а студентите в нея се обучават по западен модел.

Още за ERP Academy можете да научите на адрес http://erpacademy.bg/

 

Повече за bTalks Agile

bTalks Agile съдейства на компании, екипи и отделни служители да подобрят процесите и работната си среда чрез Agile coaching, обучения и консултантски услуги. Мисията й е да помага на организациите при дефинирането на процесите и прилагането на подходящи Agile практики с фокус върху постигане на дългосрочен успех. Компанията предлага публични и корпоративни обучения за ръководители на проекти, софтуерни разработчици, бизнес анализатори, QA специалисти, ръководители на екипи, продуктови мениджъри и други професионалисти, които искат да задълбочат познанията си за Agile. bTalks Agile ориентира курсовете си към ежедневната работа и реални проекти, за да осигури практически ползи за своите клиенти: по-бързо постигане на добавена стойност за бизнеса, адаптиране към променящите се изисквания и приоритети на клиентите и пазара, непрекъсната обратна връзка на всяко ниво на проектите и постигане на желаната ефективност.

Още за bTalks  Agile можете да научите на адрес https://www.btalks.com/