Поддръжка на профили и страници в социални мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn)

• Създаване на съдържание по предварително одобрени теми
• Създаване на цялостна концепция и стратегия за развитие
• Управление на реклами по предварително зададен бюджет
• Постепенно увеличаване на последователите и осведомеността за бранда
• Консултации по текущи въпроси
• Изготвяне на кратък отчет и анализ на месечна база

 

Маркетинг на съдържанието (Content Marketing)

Маркетинг на съдържанието (Content Marketing) има за цел да ангажира реалните и потенциални потребители посредством релевантно съдържание. Компаниите, които прилагат маркетинг на съдържанието създават лоялни клиенти, с които работят в дългосрочен план.

Дейности:

• Анализ на текущото състояние на всички рекламни канали на бранда
• Създаване на цялостна концепция и стратегия за развитие
• Създаване на авторско съдържание за уебсайтове и блогове
• Информационни бюлетини
• Изработване на цялостни комуникационни стратегии
• Комуникация с инфлуенсъри
• Native реклама
• Вътрешнофирмени комуникации: създаване на корпоративна мисия, визия, ценности, информационни бюлетини

Основни ползи

• Популяризиране на бранда
• Подобряване на имиджа
• Повишаване на потребителската лоялност
• Увеличаване на входящия трафик към уебсайт
• Подобряване на оптимизацията на сайт (SEO)