• Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни материали
• Графичен дизайн на лого и фирмена идентичност
• Презентации
• Фотозаснемане
• Видеозаснемане и монтаж
• Изработка на фирмени и презентационни уебсайтове