AVS Agency изготви цялостна концепция и комуникационна стратегия за магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“.  Агенцията има богат опит в проекти и кампании, свързани с областта на образованието, развитието на бизнес софтуерните решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи, което бе и причината образователната организация ERP Academy да се довери на екипа на AVS Agency за един от основните си проекти.

„Бизнес софтуер и ERP решения“ е иновативна магистърска програма, създадена от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с ERP Academy. Нейната цел е да обучава кадри, готови да отговорят на изискванията на новата и все по-динамична икономическа среда. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и знания, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат силен икономически и IT бекграунд от познания, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

 Защо бизнес софтуер и ERP? 

Бизнес софтуерът и платформите за цялостно управление на бизнеса са изключително специфична и сложна материя, а за да работят правилно и в полза на клиента е необходимо да има специалисти, съчетаващи в себе си богат икономически и IT бекграунд, които да познават метологията и да прилагат ефективни решения, водещи до подобряването на функционирането на компаниите, правейки ги по-конкуретноспособни и стабилни на глобалния пазар.

От години в световен мащаб фокусът е върху програмистите, но всъщност встрани остана цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат тези системи. Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото им развитие и поддръжка.

 Западен модел на преподаване 

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ залага силно идеята на западния модел на преподаване, като от студентите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри.

По време на обучението си студентите получават възможност за изява на своите умения, а тези от тях, които се представят най-добре получават предложение за реализация в компаниите, партньори на магистратурата.

 За кого е подходяща магистратурата? 

⇒ Служители и мениджъри на средни и големи компании;

⇒ Стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес;

⇒ Студенти, завършили бакалавърска степен, без значение от специалността;

⇒ Работещи, независимо от областта, с интерес към ERP системите, внедряването на ERP системи и развитието на бизнес софтуера;

⇒ Всички, желаещи да задълбочат своя опит и познания в областта на ERP системите.

 Лектори

Специалисти от SAP, Oracle Academy, ERP.BG, Balkan Services, Team Vision, NearSoft Europe и други се обединяват в магистърската програма, за да осигурят качествено обучение на консултанти в сферата на бизнес софтуера, които са едни от най-търсените кадри в страната и чужбина.

Сред преподавателите в ERP магистратурата са представители на някои от най-успешните компании в сектора в България, както и консултанти от водещи международни компании, които запознават студентите с най-новото от все по-бързо набиращата скорост дигитална трансформация на бизнеса.

Повече информация ще откриете в сайта на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“>>