Public Relations (PR) и Реклама

Ние притежаваме богат опит и предлагаме гъвкави решения, които осигуряват максимална ефективност на всяка кампания!


Creative Solutions

Креативни решения за Вас и Вашия бизнес! Имаме опит в разработването на презентационни уебсайтове, рекламни банери и най-различни видове дизайн.


Social Media Marketing

Ние помагаме на клиентите да формулират точните послания и да достигнат до точната аудитория чрез най-популярните социални мрежи – Facebook и Instagram!

Еvent Management

Ние имаме опита и партньорите, благодарение на които ще превърнем Вашето събитие в незабравимо преживяване!