Конференцията „Бъдещето на дигитализацията и предприемачеството“ в Бургас събра представители на местната власт и образованието, както и експерти от бизнеса с интереси в сферата на дигиталните технологии. Конференцията беше официално открита от г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет на Община Бургас, а политиката на Община Бургас по отношение на развитието на дигитализацията във всички сфери на обществения живот и бизнеса представи  г-жа Ивелина Стратева.

Събитието протече под формата на свободна дискусия, придружена от кратки презентации на лекторите. Сред най-коментираните теми бяха възможностите и предизвикателствата за работа в регион Бургас от гледна точка на инженеринг на дигиталното бъдеще и формите за коопериране чрез партньорски програми. Стойко Синапов – мениджър на партньорската мрежа на софтуерната компания ERP.BG представи иновативната програма NetProject. Този модел за партниране предизвика интереса на участниците в конференцията с възможността за стартиране на собствен бизнес в сферата както на предлагането, консултирането и внедряването на бизнес софтуер, така и на разработката на бизнес приложения към платформата EnterpriseOne®. Моделът за бизнес партниране на софтуерната компания ERP.BG предлага много добри стимули и възможност както за стартиране на бизнес в ERP сектора от млади предприемачи, така и много добри партньорски условия за вече утвърдени компании.

Сред основните акценти в дискусионния панел на конференцията „Бъдещето на дигитализацията и предприемачеството“ бяха настоящото състояние на дигиталната екосистема и предприемачеството в Бургас. Участниците  презентираха добри практики, а  по време на дискусионните панели  се родиха интересни идеи и предложения за пътя, по който регион Бургас трябва да се развива през следващото десетилетие в областта на дигитализацията и подкрепата на предприемачеството.

Конференцията „Бъдещето на дигитализацията и предприемачеството“ се организира от Фондация „Дигитализация и внедряване на нови технологии“, съвместно с Община Бургас и се осъществява с подкрепата на Българо-американска кредитна банка.

 

Повече за ERP.BG

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса от клас ERP, с над 20-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително-вкусова промишленост, текстил, транспортна дейност и други. ERP.BG има развита мрежа от специализирани партньори: бизнес консултанти по внедряване, dev партньори за развойна дейност и създаване на приложения, както и висококвалифицирани специалисти от експертен отдел.

Повече информация за ERP.BG можете да откриете на адрес: http://erp.bg/