Мария Савова – старши ERP консултант в „М Холдинг“ АД се присъединява към екипа от лектори на първата по рода си магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP решения“. Бизнес магистърската програма е първата в България и една от малкото в Европа с фокус върху ERP системите, в която студентите имат възможност да учат от водещи експерти от бизнеса, както и да работят по казуси с различни решения от клас ERP. Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ е създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), а студентите в нея се обучават по западен модел.

Мария Савова работи повече от 10 години в сферата на бизнес софтуера. Била е от страната на консултантска фирма, която предлага софтуер и от клиентска страна като ръководител на проект при внедряване на ERP система в България и САЩ във фирмите от групата на „М Холдинг“ АД. Сред последните проекти, които успешно реализира в холдинга са дигитализация на лоялната клиентска програма на магазини „Мания“, както и участието й като ръководител на проекта по разработването на мобилното приложение Mania VIP Club.

През 2015г. Мария Савова е част от първия випуск на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“, която завършва успешно с цел да надгради натрупаните знания и опит до момента. По този начин получава доверието да бъде мениджър на проекта по внедряване на ERP система във всички компании от групата на „Мания“ и има водеща роля при избора на подходяща система, анализа и дизайна на процесите, което е една сбъдната мечта за Мария. Холдингът, в който е старши ERP консултант работи в областта на търговията на дребно и едро в България и Гърция, като повече от 20 години успешно развива цялата верига, свързана с осигуряването на употребявани облекла, включваща събиране в САЩ и последваща преработка, която се извършва в България, а от 2017 година и в Щатите.

Като един от най-успешните студенти, Мария Савова ще се върне отново в университета, този път за да предаде своя опит на бъдещите си колеги. Тя ще се включи като лектор в курса „Business Process Management (BPM)“, по време на който студентите се учат да прилагат методология за управление, оптимизация и моделиране на бизнес процеси.

Повече за ERP Academy

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии. Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие. Все повече компании от този бранш започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес, което е и причината за основаването на ERP Academy, имаща за цел да разпространява глобално ERP знанието.

Още за ERP Academy можете да научите на адрес http://erpacademy.bg/

Повече за магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“

„Бизнес софтуер и ERP решения“ е иновативна магистърска програма, създадена от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с ERP Academy. Нейната цел е да обучава кадри, готови да отговорят на изискванията на новата и все по-динамична икономическа среда. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и знания, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат силен икономически и IT бекграунд от познания, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

Още за ERP Academy можете да научите на адрес http://vuzf.erpacademy.bg/