„М Холдинг“ избра българската ERP система EnterpriseOne за управление на бизнеса си в България и САЩ. Холдингът работи повече от 20 години в областта на търговията на дребно и едро в България и Гърция, като успешно развива цялата верига, свързана с осигуряването на употребявани облекла, включваща събиране в САЩ и последваща преработка, която се извършва в България, а от 2017 година и в Щатите.  През годините бизнесът се управлява с локални системи: в Съединените щати компанията ползва един, в България – съвсем друг продукт. Постепенно, за да има общ поглед върху процесите в холдинга, мениджмънтът установява, че трябва да промени подхода, като избере едно решение, което да покрие спецификите на законодателството в двете страни, както и различните счетоводни стандарти.

Сред изискванията към новия продукт, с който холдингът да управлява своята мащабна дейност са оптимално съотношение цена – качество, но и бързото внедряване, тъй като екипът има и кратки срокове заради отварянето на производствена база в САЩ. В нея постъпват част събраните над 10 000 тона облекла годишно чрез контейнерите за освобождаване от нежелани дрехи, собственост на „М Холдинг“, които са разположени на територията на 11 американски щата. След като постъпи, стоката се сортира по различни критерии – качество, сезонност, или по артикули. За управлението на своята дейност холдингът се спря на българската ERP система EnterpriseOne, която отговаря най-много на техните изисквания и се оказва изключително гъвкава и адаптивна, което е от ключово значение за управлението на тяхната мащабна дейност в няколко различни точки на света. Реализацията на проекта е дело на пловдивската консултантска фирма ITC Consult, внедрител и златен партньор на ERP.BG, които са част от иновативната партньорска мрежа NetProject на софтуерната компания.

С екипа на ITC Consult

„Гъвкавостта на EnterpriseOne спестява много разходи на „М Холдинг“, защото настройките и адаптациите са едно от най-скъпите пера в подобен процес, особено ако всяка от тях се прави чрез външно програмиране. Продуктът на ERP.BG е изграден от множество модули и тази архитектура позволява на екипа да го конфигурира, като добави или премахне различни елементи“, споделя Мария Савова – старши ERP консултант в “М Холдинг”.

EnterpriseOne e съвременно ERP решение, което покрива всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси в една компания. Системата представлява едно цялостно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи. ERP.BG е първия разработчик в България, който създаде интерфейс за разработка на външни приложения (т.нар. API – Application Programming Interface) към своята ERP система. Тя първа премина и през всеки от основните етапи, предшествали превръщането на бизнес софтуерните решения в цялостни екосистеми – интеграцията на ERP с офисните комуникации, мобилния достъп до ERP решенията, както и тяхната миграция към „облачна“ инфраструктура. През отминалата година ERP.BG стигна дори по-далеч в този процес, създавайки собствен език за програмиране към EnterpriseOne и днес компанията е много добре позиционирана за промяната в сектора и навлизането на отворените екосистеми в него.