Навременните доставки  са основата на клиентската удовлетвореност при дистрибуторските компании. Често обаче, когато се борят със сроковете за доставка, дистрибуторите пропускат да се съобразят с други специфични изисквания на клиентите, свързани например със сроковете на годност. За да гарантира, че това няма да се случи с техните клиенти, Инкофудс започна да използва новата функционалност за бизнес правила в EnterpriseOne®, която проверява дали са спазени техните изисквания за срокове на партидите и ако има някакъв проблем, не позволява стоката да се изпрати.

“Макар да ни се случваше изключително рядко да не се съобразим с изискванията на клиентите за сроковете на партидите, това ни създаваше вътрешна неудовлетвореност, че не сме перфектния партньор, който се стремим да бъдем. Използвайки новите бизнес правила в EnterpriseOne® можем да сме спокойни, че на 100% сме изпълнили обещанието си ” – Споделя Георги Камбуров, IT мениджър в Инкофудс.

Новата функционалност за бизнес правила в EnterpriseOne® е мощен инструмент, който позволява да се настройват неограничен брой параметри, чиито стойности се следят автоматично, а когато излязат извън нормите се получава предупреждение или забрана за продължаване на работата. Това дава гаранция, че приетите политики за срокове и качество винаги ще се спазват, което води до повишаване на клиентската удовлетвореност и лоялност. Бизнес правилата в EnterpriseOne® се използват и за създаване на калкулирани атрибути, които показват информация от свързани документи или пък визуализират сумирани данни.

Вижте повече в сайта на ERP.BG>>