В месеца на жената ученици от столичната гимназия ПГАВТ „А.С. Попов“ се срещат с различни жени, които да послужат като добър пример на момичетата в съвременното общество. Те разглеждат и примерите на вдъхновяващите жени, които са останали своя дълбок и траен отпечатък в историята на България. Инициативата е на педагогическият съветник на училището г-жа Татяна Петрова, която има за цел да покаже на младите момичета образа на успешната и щастлива жена, различен от този, налаган в публичното пространство.

Специален гост на учениците от ПГАВТ „А.С. Попов“ на 8-ми март бе доц. д-р Наталия Футекова – университетски преподавател с дългогодишен опит, ментор в различни програми и управляващ съдружник на софтуерна компания. Тя разказа на момичетата от училището вдъхновяващата история на своята далечна роднина Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева, известна като Райна Княгиня – българската учителка, както и  първата дипломирана акушерка в България, която ушива главното въстаническо знаме на Панагюрски революционен окръг за Априлското въстание.

През последните месеци Наталия Футекова активно подпомага различните инициативи на учениците от ПГАВТ „А.С. Попов“. Училището има успешно функциониращ Ученическия парламент, който е  самостоятелна организация за самоуправление на учениците от ПГАВТ „А.С.Попов“ на доброволен принцип. Чрез него се представят идеите на учениците и се съдейства за организирането и реализирането на инициативи, чрез които учениците развиват и утвърждават своите знания в учебно-възпитателния процес, лични творчески качества и умения, както и други инициативи и форми на организирана общоучилищна и извънкласна дейност. Ученическия парламент  на ПГАВТ съществува вече повече от  13 години. Има отлични партньорски взаимоотношения с ръководството на училището, с което заедно реализират различни проекти. Ученическия парламент се състои от управителен борд и общо събрание. В управителния борд са включени изявени ученици с отлични социални и личностни качества, а в общото събрание участват всички отговорници по класовете.

Повече за Наталия Футекова:

Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на ERP.BG – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Член е на управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.

През 2015 година Наталия Футекова основава ERP Academy – иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и ИТ. Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси създават магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, която е първата по рода си в България, както и първата в Европа бакалавърска програма „ИТ анализ и бизнес стратегии“.

Доц. д-р Наталия Футекова има две бакалавърски степени – по „Икономика на съобщенията“ и „Счетоводство“, магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на съобщенията“ и докторска степен от същия университет със специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. През 2016г. получава степен Доцент, а няколко месеца по-късно е наградена за “Академични постижения или лидерство” от Junior Chamber International – България. Проектът е част от световноизвестния формат The Outstanding Young Persons – TOYP („Най-изявените млади личности”). Наталия Футекова получи и номинация за международния формат TOYP.

Повече за доц. д-р Наталия Футекова можете да откриете на адрес:  http://futekova.com/