Ние подпомагаме комуникационните кампании на инициативи, които допринасят за по-добрия живот на обществото!

Loveguide – платформа за сексуално и здравно образование
Благотворителна инициатива „Бъдители“
Асоциация Муковисцидоза България

 

„Подари книга на читалище в нужда“ – инициатива на VIBES.bg