Системите за управление на бизнеса са сред най-горещите тенденции в софтуерния бранш. Днес бизнесът търси хора, които разбират и използват иновативни технологии за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на тяхната компания – сфера, в която специалистите трябва да разбират както от софтуерни технологии, така и от счетоводство и финанси, управление на бизнес процеси и много други области.

Все повече предприятия, банки, търговски вериги и други компании усилено внедряват бизнес софтуерни системи и компаниите, реализиращи проектите, непрекъснато търсят подготвени кадри, а заплащането на такива специалисти е много над средното за страната. ERP мениджърът се откроява като новото действащо лице в управлението, което компаниите с амбиция за развитие в ерата на автоматизацията и дигитализацията все повече ще търсят през следващите години. Основната му задача е да гарантира осигуряването на навременна и точна информация за бизнеса, която да позволи на мениджмънта да взема бързи и качествени управленски решения. Мария Савова работи повече от 10 години в сферата на бизнес софтуера. Била е от страната на консултантска фирма, която предлага софтуер и от клиентска страна като проджект мениджър при внедряване на ERP системата EnterpriseOne в България и САЩ във фирмите от групата на „М Холдинг“ АД.

„ERP мениджърът е свързващото звено между бизнеса и софтуера. И най-функционалният, скъп и адаптивен софтуер не може да бъде имплементиран ефективно и да бъде използван пълноценно без добро познаване и анализиране на бизнес процесите, без правилна организация, обучение и “обгрижване” на потребителите на системата и без адекватен и навременен мониторинг на резултатите и бърза адаптация при промяна на нуждите на бизнеса. Това именно е нашата задача като ERP консултанти“, споделя Мария Савова – старши ERP консултант.

Преди три години тя открива възможност да развие натрупаните до момента практически умения чрез първата в България магистратура по “Бизнес анализ и ERP решения”, създадена от Висше училище по застраховане и финанси в партньорство с ERP Academy. По този начин получава доверието да бъде мениджър на проекта по внедряване на ERP система във всички компании от групата на „Мания“ и да има водеща роля при избора на подходяща система, анализа и дизайна на процесите.

„Хората, които обичат предизвикателствата и отговорността със сигурност ще останат удовлетворени, а и оценени като специалисти на позицията ERP мениджър. Като всеки добър занаятчия и ние трябва да имаме качествени и добре заострени сечива, затова е важно да се образоваме, да следим промените и да сме отворени към новостите. А най-лесният начин за това е като вземем информацията от едно място, синтезирана и постоянно обновявана – това намерих аз в магистърската програма “Бизнес анализ и ERP решения”, споделя още Мария Савова.

Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ залага силно идеята на западния модел на преподаване, като от студентите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри. Програмата включва обучение по някои от най-перспективните сфери на бизнес софтуера като системите от клас ERP, CRM, BPM (Business Process Management), бизнес анализите и управлението на големи масиви от данни, обединените комуникации (unified communications), мобилните приложения, Internet of Things (Интернет на нещата), бизнес комуникациите и други. Сред преподавателите в ERP магистратурата са представители на някои от най-успешните компании в сектора в България, както и консултанти от водещи международни компании, които запознават студентите с най-новото от все по-бързо набиращата скорост дигитална трансформация на бизнеса.