AVS Agency – PR & communications

PR & communications agency

AVS Agency реализира кампании за връзки с обществеността в различни сфери на обществения живот. Имаме опит в планиране на кампании, подготовка на публични изяви, консултиране по текущи въпроси, управление на контакти с медиите и целеви партньори, медиа мониторинг, организиране и провеждане на информационни кампании чрез използването на най-подходящите комуникационни канали, изработване и изпълнение на имиджови стратегии.

Работим по различни кампании в областта на шоубизнеса, модата, корпоративните комуникации, както и изграждане, обновяване и управление на онлайн репутация.

Проучвания и подготовка

Проучване на нуждите на клиента от ПР услуги, планиране на кампании, подготовка за публични изяви, консултиране по текущи въпроси.

Връзки с медиите

Организиране на пресконференции, брифинги, презентации, семинари. Управление на контакти с медиите, Осигуряване на ПР публикации и медийни изяви.

Медиа мониторинг

Проследяване на материали в националните и регионалните медии по предварително зададена тема, изготвяне на ПР отчет.

Корпоративни комуникации

Управление на репутацията, комуникацията и имиджа, изработване на цялостни комуникационни стратегии. Вътрешнофирмени комуникации: създаване на корпоративна визия, мисия, ценности, информационни бюлетини.

Продуктов ПР

Създаване на комуникационна стратегия за налагане на продукта. Организация и провеждане на промоции и рекламни кампании. Организиране и провеждане на информационни кампании чрез използването на най-подходящите комуникационни канали.

Персонален ПР

Изработване и изпълнение на имиджови стратегии.

Кризисни комуникации

Определяне мащаба и характера на кризисната ситуация. Избор на тактика за PR въздействие. Нестандартни решения. Прогнозиране на потенциални заплахи и намиране на способи за тяхното неутрализиране.

Онлайн репутация

Изграждане и редизайн на интернет сайт. Анализ на текущо състояние и присъствие в интернет. Основна оптимизация. Онлайн маркетинг. Верификация на страници и лични профили в социални мрежи.

Графичен дизайн

Креативен и уникален дизайн, изработен специално за Вас. Съчетаване на най-добро решение за рекламна дипляна, брошура, листовка, както и други рекламни материали, подходящи за Вашия бизнес. Изработка на плакати, календари, винили, стикери и много други.

Предпечатна подготовка и печат

Нашите професионалисти могат да подготвят Вашия файл за печат. Партньорската ни линия с доказали се печатници, позволява да изготвим Вашата оферта за краен продукт. Така Вие получавате гарантирано качество, добра цена и кратък срок на изпълнение.

Фото и видеозаснемане

Разполагаме с професионални фотографи, режисьори и оператори. Можем да заснемем за Вас професионални фотосесии, реклами и видеоклипове.

Промо отдел и музиканти

Разполагаме с опитен и добре обучен екип от промоутъри и хостеси, които с удоволствие ще предадат исканите от вас послания до клиентите. Агенцията работи и с музиканти от всички жанрове.

КЛИЕНТИ, КАМПАНИИ И ПРОЕКТИ

PR MANAGER